Eldiven Modelleri

Anlat?ml? örgü bebek eldiveni yap?l???

14572432_1361363523881468_497100663311715411_n

Han?mlar k?? aylar? ve so?uk havalar geldi. Bu havalardan çocuklar? olan anneler baya bir tela?ta. Çünkü can parçalar? evlatlar? onlar için çok de?erli. Onlar? so?uktan korumak her anne için çok mu çok önemli. Bugün küçük bebekleri olan anneler için çok ??k bir örgü bebek eldiveni yap?l??? yay?nl?yacam.??te ??k örgü eldivenimizin yap?l???. ?lk olarak 20 s?ra bir düz bir ters olarak ...

Devamını Oku »

Bayanlar için örgü eldiven

10940987_437646693058099_734473884320165681_n

Bayanlar sizler için ??k ve güzel olan bir örgü elbise modeli var. Eldiven 4 numara örgü ?i? ile i?lenilmi? bir örgü modelidir. 20 ilmek ile iki düz iki ters örüyoruz. 6 cm i?ledikten sonra düz örgü ile i?liyoruz. Son bitince 3 s?ra haro?a örüyoruz. i?te örgü eldiven.

Devamını Oku »

El örgüsü eldiven

10947357_811716335567907_2171092058861675831_n

Evlerinizde ??k ve gösteri?li olan bir örgü eldiven kullanmaya ne dersiniz ?   Farkl? ve güzel olan bu örgü eldiven evlerinize çok yak??acak?acakt?r.   ??te el örgüsü eldiven.  

Devamını Oku »

Bayanlar için örgü eldiven

10375133_656040964449023_2155027253860350969_n

K?? aylar? tekrar kap?m?z? çalmaya ba?lad?. De?i?ik kullan??l? ve güzel olan örgü eldiven ?i? ile i?lenilmi? bir örgü modelidir. Farkl? de?i?ik kullan??l? ve güzel olan bu örgü eldiven baston örgü ile i?lenilmi?tir. ?i? ile i?lenilmi? olan bu örgü eldiveni sizde farkl? renklerde örebilirsiniz.

Devamını Oku »

T?? i?i örgü eldiven

10478208_1565533090340258_8576421213344352768_n

Bayanlar elleriniz için de?i?ik ??k ve gösteri?li olan bir örgü eldiven i?lemeye ne dersiniz ? T?? ile boncuk i?lemeli olan bu eldiven aksesuar kullanan bayanlar?n özelliklede farkl? ve kullan??l? gösteri?li aksesuar kullanmak isteyen bayanlar için ideal olan bir örgü modelidir. Zincir,bal?k s?rt? ,dolgu i?lenilen bu örgümüz de?i?ik ve kullan??l? durmaktad?r. ??te sizler için örgü eldiven.

Devamını Oku »

Bayanlar için örgü eldiven modeli

orgu-parmaksiz-eldiven-modelleri-6

Malzemeler: *Gri örgü ipi *4 numara örgü ?i?i   YAPILI?I: Örgü ipimiz ile ilk olarak lastik i?leyerek örgü eldivenimizi i?lemeye ba?l?yoruz. 2 düz ,2 ters. Daha sonra eldiven üzerine baston örgü ile eldivenimize model veriyoruz. Yanlara ise düz örgü ördü?ümüzü lastik i?leyerek bitiriyoruz. Parmaks?z olarak i?ledi?imiz örgü eldivenimizi sizde kendiniz için i?lemeye ne dersiniz ? ??te eldivenimiz.

Devamını Oku »

Bayan örgü eldiven modeli

1476338_639603322747400_167775496_n

Malzemeler: * Beyaz örgü ipi *Lila örgü ipi *3 numara örgü ?i?i   YAPILI?I: ?lk olarak 3 numara örgü ?i?i ile 20 ilmek iile 2 düz 2 ters örgü lastik yap?yoruz. 6 cm i?ledikten sonra  örgümüzün ortas?na diyagramdaki modeli yerle?tirip i?liyoruz.   Ba? parmak ç?kan yerini ayarlay?p yüz k?sm?n? tek seferde keserek i?leyip bitiriyoruz.   Eldivenin üzerine i?lenilen ?eriti i?ne ...

Devamını Oku »

Burgu eldiven örgü modeli

eldiven

Malzemeler: *Orta kal?nl?kta örgü ipi *4 numara örgü ?i?i   YAPILI?I: ?lk olarak 40 ilmek ile ba?l?yoruz. 1 s?ra haro?e örerek burgu k?sm?n? örüyoruz.  2. s?radan itibaren 4 ilmek düz 1 ilmek haro?e örerek 2. s?ray? tamaml?yoruz.   4 ilmek düz ördü?ünüz ilmeklerimizi 2-2 olarak ?i?lerimizde ilmeklerin yerini de?i?tiriyoruz  ve saç örgü modeli yap?yoruz. Ba? parmak k?sm?na geldi?imiz zaman tam ...

Devamını Oku »

T?? ile i?lenilmi? örgü eldiven

yeni-orgu-eldiven-modelleri

K??l?k eldivenler her k?? kulland???m?z için örgü eldiven modelidir.   Bugünde sizler için elimizde t?? ile örgü eldiven modeli var.   T?? ile i?lenilmi? olan örgü eldivenemiz  zincir ve dolgu ile yap?lm?? olan bir örgü modelidir.   Sizde kendiniz için bu kolay i?lenilmi? olan bu örgü eldivenimizi sizler için yay?nl?yoruz.  

Devamını Oku »

Bayan örgü eldiven modelleri

K?? aylar?n?n en güzel olan örgülerinden biride örgü eldiven modelleridir.   Parmaks?z ola  örgü eldiven modelleri ?i? ve t?? ile i?lenilmi? olan eldiven modelleridir.   Baston,ajurlu örgüler ile yap?lm?? olan örgü eldiven modellerimiz çok güzel olan eldiven modelleridir.   Model olarak çok güzel olan eldiven modellerimizi mutlaka inceleyin derim .   Çünkü içlerinden mutlaka kendinize uygun olan bir model bulup ...

Devamını Oku »

Beyaz örgü eldiven modelleri

1528636_334767383327750_1653371934_n

Örgü bayan eldivenimiz oldukça ??k ve güzel olan bir eldiven modelidir. ?i? ve t??  i?lenilmi? olan bu örgü eldivenimiz çok ??k olan bir eldiven modelidir. Eldivenler ile ellerinizi s?cak tutabilirsiniz. Sizde kendinize ??k ve güzel olan bir eldiven örmek istyorsan?z bu eldivenimiz tam sizlik. ??te örgü eldivenmiz.

Devamını Oku »

Mavi ye?il örgü eldiven

1521547_630433990331000_1641860636_n

K?? aylar?nda en çok kullan?lan bir örgü modelidir eldiven.   Düz örgü ve haro?e ile i?lenilen örgümüz çok kullan?lan bir örgü modelidir.   ?i? ile yap?lm?? olan eldivenimiz parmaks?z olan bir eldiven modelidir.   Çiçek motif ile süslenen bu örgümüz çok güzel olan bir örgü modelidir.   ??te size k??l?k  örgü modelimiz.  

Devamını Oku »

Bordo k??l?k bayan eldiven

1525572_715826695094395_738699693_n

Bu so?uk k?? aylar?nda en güzel olan koruyucu örgüdür eldivenler.   K??l?k bayan eldiven modeli gerçektende çok güzel olan bir örgü eldiven modelidir.   Parmaklar? aç?l?p kapan?lan bir örgü bayan eldiven modelidir eldivenimiz.   ?i?le i?lenilmi? olan örgü eldivenimiz çok ??k olan bir eldiven modelidir.   Lastik ve düz örgü ile yap?lan örgümüz gerçektende çok kullan??l? olan bir örgü bayan ...

Devamını Oku »

Beyaz örgü bayan eldiven modeli

?çinde bulundu?umuz k?? aylar?nda k??l?k eldiveni hepimiz severek kullan?r?z.   K?? aylar?nda ellerimiz so?uktan çok ü?ür haliyle bu durumda bizi rahats?z eder.   ?i? ile i?lenmi? olan örgümüz ajurlu olan örgü eldivenimiz harika olan bir eldiven modelidir.   Parmaks?z olan bu eldivenimiz çok ??k dizayn edilmi? olan bir örgü eldiven modelidir.   ??te sizler için harika olan eldiven modelimiz görelim. ...

Devamını Oku »

Renkli iplerden örülmü? olan eldiven modeli

1470228_618139671558489_1209019311_n

Bayanlar elimizde sizler için çok güzel olan bir örgü modelimiz bulunmaktad?r.   K?? aylar?nda elimizi so?uktan koruyacak olan örgümüz a?ama a?ama i?lemesi anlat?lm?? olan bir örgü modelidir.   Parmak ucundan i?lenmeye ba?lam?? olan örgü eldivenimiz daha sonra üst k?sm? i?lenmi? olan bir örgü modelidir.   A?ama a?ama i?lenmi? olan bu örgümüzün foto?raf?n? sizler için yay?nl?yorum.   http://www.resimliorgumodelleri.com  ‘da  ??k ve ...

Devamını Oku »

Mavi örgü eldiven modeli

1460250_698598123483919_523044007_n

Sevgili han?mlar elimizde çok güzel olan bir örgü modelimiz var.   Bugün sizler için örgü eldiven modelimiz var.   Düz örgü ve lastik ile i?lenmi? olan bu örgümüz resimimizde a?amal? olarak anlat?lm??t?r.   ?i? ile yap?lm?? olan bu örgümüz  k?? aylar?nda ellerinizi so?uktan korumak için ideal bir örgü modelidir.   ??te örgümüz.  

Devamını Oku »