Atk? Modelleri

T??la örülmü? örgü ka?kol

1186175_559164070799204_1528639704_n

Sevgili han?mlar elimizde çok ??k t??la yap?lm?? olan bir atk? modeli var.   Evet bayanlar elimizdeki örgü atk?m?z çok ??k olan bir örgü modelidir.   T??la zincir ile ba?lanm?? olan bu örgümüz dolgu ve drabz?n ile i?lenmi? olan bir örgü modelidir. Bu y?l bu tarz atk?lar çok moda olmu? olan bir modelidir.

Devamını Oku »

Bayanlar için örgü k??l?k atk?

10382002_920287578024359_7328545709331102962_n

Atk?lar k?? aylar?n?n en çok kullan?lan bir örgüsüdür.   K??l?k olan örgü atk? farkl? iki çe?it kullan?m? ile çok güzel kullan?m? olan örgü modelidir.   Sizde k?? aylar?nda k??l?k ve güzel kullan?m? olan bu örgümüzü sizler için payla??yorum.

Devamını Oku »

Bayanlar için cepli atk?

10922438_623929037711473_5592924785919406141_n

Bayanlar sizler için ??k ve güzel olan olan bir örgü atk? modeli var. Cepli olan örgü tam k??l?k olan bir atk? modelidir. Sizde de?i?ik ve kullan??l? olan bir atk? modeli isterseniz i?te size atk?.

Devamını Oku »

Çok amaçl? boyun atk?s?

11001869_953946651282397_7167442910005427622_n

Bugun sizler için çok ??k ve çok kullan??l? olan bir bayan boyun atk?s? bulunmaktad?r. Her modelde çok amaçl? kullan?lm?? olan örgü atk?y? gördü?ünüzde sizde çok be?eneceksiniz. De?i?ik ve güzel olan bu örgü atk?y? gördü?ünüzde çok be?eneceksiniz. ??te çok amaçl? örgü atk?..

Devamını Oku »

Beyaz çiçekli örgü atk?

10998878_614571958643460_9053375658759822306_n

Bayanlar farkl? bir atk? modeli kullanmaya ne dersiniz ?   Oldukça ??k ve al?ml? olan bu örgü atk? ?i? ile i?lenilmi? olan bir örgü h?rka modelidir.   ??te sizler için güzel olan atk?m?z.

Devamını Oku »

Erkekler için örgü atk? modeli

10986913_454514191367799_5606219693922814381_n

Erkek arkada?lar?n?za e?lerinize de?i?ik ve ??k bir örgü atk?  i?lemeye ne dersiniz ?   Haro?a ile i?lenilmi? olan ?apkam?z gösteri?li durmu?tur.   ??lenilmesi kolay ve gösteri?li olan atk?m?z? sizlerle payla??yoruz.

Devamını Oku »

Ye?il örgü atk? modeli

10891519_622738347830542_494628861601253161_n

Bayanlar k??l?k örgü aparat? ile i?lenilen bir atk? modeli i?lemeye ne dersiniz ?   De?i?ik ve gösteri?li olan bu el örgüsü atk? kolay i?lenilen bir atk? modeldir.   ??te atk? modeli.

Devamını Oku »

Tu? i?i bayan atk?

10383991_841466172572459_7531766940065505461_n

K?? aylar?nda de?i?ik ve gösteri?li olan el örgüsü bir atk? modeli bulunmaktad?r.   T?? i?i olan bu el örgüsü atk? çok gösteri?li durmaktad?r.   ??te el örgüsü bayan atk?.

Devamını Oku »

Çocuklar?n?z için ??k örgü atk?lar

atk?5

Örgü bebek atk?m?z iki renk ip ile i?lenmi? olan bir atk? modelidir.Atk?m?z t?? ile i?lenmi? olan bir atk? modelidir.Atk?m?z aslanl? figürlü olan ??k bir çocuk atk? modelidir.Figürlü atk?lar? çocuklar?m?z daha severek ve istekli takt?klar? için bende siz örgü sever bayanlar?m?za çocuklar?n?z için figürlü atk? ürünler i?lemenizi tavsiye ederim..

Devamını Oku »

Sar? örgü bayan boyun atk?s

10649551_861650943845302_2687328406262303528_n

Bayanlar elimizde çok güzel ve farkl? de?i?ik durmaktad?r.   Oldukça ??k ve gösteri?li duran bu örgü bayan boyunluk ?i? ile i?lenilmi? olan bir örgü modelidir.   Katmer çiçekli i?lenilen bu bayan boyunluk güzel ve ??k durmaktad?r.   ??te örgü bayan boyunluk..

Devamını Oku »