Etiket Arşivi: erkek kazak

Gri örgü erkek kazak modeli

Erkek kaza??m?z orta kal?nl?ktaki bir örgü ipi ile örülmü?tür.Kazaklar?mz? 4 numara örgü ?i?i ile örülmü?tür.Kazaklar?m?z 2 düz 2 ters olarak lastik yap?larak i?lenmi?tir. 6 cm lastik i?ledikten sonra modelimizi i?liyoruz.Baston örne?imiz ilmekler ters çevrilerek i?liyoruz.Kol k?s?mlar?n? 3,2,1,1 olarak ilmek eksilterek yap?yoruz. Kazaklar?m?z? bir ön,bir arka,iki kol olarak i?liyoruz.Daha sonra i?lenilen parçalar?m?z? birle?tiriyoruz…

Devamını Oku »

Baston örgü kazak modelleri

v-yaka-erkek-kazak-modelleri

Partneleriniz ve e?leriniz için çok ??k ve çok güzel örgü kazaklar örmeye ne dersiniz han?mlar..   Sevgililer günü yakla??rken sevdi?iniz erke?e el eme?i göz nuru birbirinden ??k ve al?ml? örgü kazak örmek eminim ki sevdi?iniz erke?i çok mutlu edecektir.   Örgü erkek kazaklar?nda genelde baston örgü modeli kazaklar tercih edilmektedir.   Erkek örgü kazak modellerinde baston örgüler daha ??k durmakta  ve çok ...

Devamını Oku »

Erkekler için örgü kazak modelleri

v-yaka-erkek-kazak-modelleri

Partneleriniz ve e?leriniz için çok ??k ve çok güzel örgü kazaklar örmeye ne dersiniz han?mlar..   Sevgililer günü yakla??rken sevdi?iniz erke?e el eme?i göz nuru birbirinden ??k ve al?ml? örgü kazak örmek eminim ki sevdi?iniz erke?i çok mutlu edecektir.   Örgü erkek kazaklar?nda genelde baston örgü modeli kazaklar tercih edilmektedir.   Erkek örgü kazak modellerinde baston örgüler daha ??k durmakta ...

Devamını Oku »

Saç örgü erkek kazak modeli

platoke (1)

Mazlemeler: *5 adet orta kal?nl?kta örgü ipi *4 numara örgü ?i?i   YAPILI?I: ARKA: 134 ilmek ile örmeye ba?l?yoruz. 11 s?ra çift lastik örün. 12. s?rada çift lastik örün.  E?it aral?klarla 10 ilmek artt?r?n. 13. s?raya geçerken diyagramda verilen modeli i?leyin.   Verilen diyagram?n  3-6 ilmeklerini 1 kez ,1-6 ilmeklerini 1 kez,1 ve 28. ilme?i 4 kez ayn? ?ekilde uygulay?n. ...

Devamını Oku »

Koyu mavi erkek kazak

2012erkekkazakmodelleri7

Bu k?? aylar?n en güzel olan bir erkek kaza?? modelidir.   Mavi erkek kazak  modeli çok güzel olan bir örgü modelidir.   Bu k?? aylar? çok kullan??l? olan bir örgü kazak modeli olan kazak modeli çok kullan??l? olan bir örgü modelidir.   Reglan kol olarak kesilen bu kazak modelimiz k?? aylar?nda k??l?k olan bir örgü modelidir.   Bo?azl? olarak yap?lan ...

Devamını Oku »

Koyu mavi örgü erkek kaza??

mavi

Hayat?m?zdaki en de?erli varl?klardan biride e?lerimiz ve hayat arkada?lar?m?zd?r.   Onlara ellerimizle örece?imiz bir kazak onu nas?l mutlu edecektir.   K?? aylar?nda onlar? so?uktan koruyacak olan ??k ve güzel olan bir el örgüsü kazak ile onlara dünyalar? verebilirsiniz.   Çünkü el eme?i göz nuru olan kazaklar her zaman daha k?ymetli olan kazak modelleridir.   ?imde elimizde bulunan bu örgü kazak ...

Devamını Oku »

Erkek çocuklar? için örgü kazaklar

Sevgili han?mlar elimizde çocuklar?n?z için ideal ve ??k olan bir örgü kazak modeli bulunmaktad?r.   Evet han?mlar erkek çocuklar?n?z için ??k bir k??l? kazak örmeye ne dersiniz evet diyorsan?z bu örgümüz tam sizlik.   Evet han?mlar örgü kaza??m?z iki kol,bir ön,bir arka parçadan olu?mu? olan bir kazak modelidir.   Kaza??m?zda her bir parça ayr? olarak i?lenmi?tir.   Lastik ve baston ...

Devamını Oku »

Baston i?li erkek kaza??

1380110_450221178424261_2112562818_n

Sevgili han?mlar e?lerinize yakla?an k?? aylar?nda e?lerinize ve partneriniz varsa onlara kazak örmeye ne dersiniz.   Evet diyorsan?z i?te sizler için çok  ??k olan kazak modelimiz.   Evet han?mlar elimizdeki  kaza??m?z ?i? ile i?lenmi? olan bir kazak modelidir.   Baston kazak örnek?i ilmeklerin ters çevrilerek i?lenmi? olan bir  örgü modelidir.   Kaza??m?z iki kol,bir ön ,bir arka parçadan i?lenmi? olan ...

Devamını Oku »

Bo?azl? el örgüsü erkek kazak modelleri

Örgü kaza??m?z 4 numara örgü ?i?i ile örülmü? olan bir örgü modelidir.Örgümüz kal?n örgü ipi ile örülmü? olan bir kazak modelidir.Kaza??m?z iki kol,bir ön,bir arka parçadan olu?maktad?r.Lastik ve saç örgüsü ile örülmü? olan örgümüz örülmesi çok kolay ve basit bir örgü modelidir.So?uk k?? aylar?nda so?uk memleketlerde ya?ayan ki?iler için ideal bir kazak modelidir.

Devamını Oku »

Ebruli ipten örülmü? olan erkek kazak modelleri

erkek kazak

Erkek kaza??m?z ebruli örü ipi ile örülmü? olan bir örgü modelidir.Kaza??m?z 4 numara örgü ?i?i ile örülmü? olan bir örgü modelidir.Örgümü lastik ile ba?lanm?? olup di?er örgümüze geçilmi?tir.Örgümüz k?? aylar?nda e?leriniz ve erkek arkada?lar?n?z için örülecek harika bir örgü modelidir.S?cac?k tutucak olan bir kazak modelidir.Sizlerde sevdiklerinize bu güzel kaza?? örmek istemezmisiniz?

Devamını Oku »

Erkek örgü kazak modelleri

35f6e9d30192a381ab903dd6e4088c6e_1293316843

Örgü erkek kaza??m?z kal?n olan bir örgü ipi ile örülmü? olan bir örgü ipidir.Örgü ipimiz 4 numara örgü ?i?i ile örülmü? ola bir örgü kazak modelidir.Kaza??m?z bir ön,bir arka iki kol olarak örülmü?tür.Örgümüzde haro?e  ve küçük saç örgü kulalan?lm??t?r.Örgümüzün parçalar? birle?tirilip dikildikten sonra kullan?m a?amas?na getirilmi?tir.Oldukça kal?n ve ??k durn bu kaza??m?z? e?lerinize örmenizi tavsiye ederim.   Erkek kazak örne?imiz ...

Devamını Oku »

Erkek kazak modelleri

024e9fb6a3e1a6196080fac0b03f8b4f_1325159327

Erkek kaza??m?z bo?azl? bir kazak modelidir.Kaza??m?z orta kal?nl?ktaki bir ip ile örülmü? olan bir bere modelidir.Erkek kaza??m?z bir ön bir arka iki kol ile olu?mu?tur.Kaza??m?z  so?uk k??a aylar?nda erkekler için çok iyi ?s?tacak bir kazak modelidir.Kaza??m?z oldukça kal?n ve bo?azl? bir kazak modelidir.     ??k duran bu kaza?? farkl? renklerde örüp giyebilirsiniz.  

Devamını Oku »

Baston erkek kazak modelleri

Erkek kaza??m?z orta kal?nl?ktaki bir örgü ipi ile örülmü?tür.Kazaklar?mz? 4 numara örgü ?i?i ile örülmü?tür.Kazaklar?m?z 2 düz 2 ters olarak lastik yap?larak i?lenmi?tir.6 cm lastik i?ledikten sonra modelimizi i?liyoruz.Baston örne?imiz ilmekler ters çevrilerek i?liyoruz.Kol k?s?mlar?n? 3,2,1,1 olarak ilmek eksilterek yap?yoruz. Kazaklar?m?z? bir ön,bir arka,iki kol olarak i?liyoruz.Daha sonra i?lenilen parçalar?m?z? birle?tiriyoruz…   So?uk k?? aylar? için kal?n kazaklar erkekler için ...

Devamını Oku »

Örgü erkek kazak modelleri

images

Malzemeler: 5 adet beyaz örgü ipi 4 numara örgü ipi Yap?l???: ?lk olarak 80 adet ilmek ile örmeye ba?l?yoruz.Daha sonra 4 düz 4 ters i?leyerek 6 cm lastik k?sm?n? örüyoruz.Daha sonra baston örgü tekni?i ile örmeye devam ediyoruz.Kol k?sm?na gelinceye kadar i?liyoruz.Kaza??m?z 3,2,1 olarak i?liyoruz.Daha sonra i?le?imiz parçalar? birle?tirip dikiyoruz….       Kaza??m?z gerçketen çok güzel bir kazak modelidir…

Devamını Oku »